Loading color scheme

Sezon remontowo-inwestycyjny 2019

Działania na sieciach ciepłowniczych

  • dotyczą przyłączenia dwóch dużych obiektów handlowych położonych przy al. Legionów i ul. Sikorskiego. Budowa pawilonów handlowych w tym rejonie wymagała przebudowy istniejącej sieci magistralnej DN400 o długości 88m. Prace w tej części miasta i na tak dużej średnicy rurociągu, stanowiącego odcinek głównej arterii ciepłowniczej były wyjątkowo wymagające pod względem organizacji robót, ponieważ Spółka postanowiła wykonać przebudowę przy użyciu własnych sił i środków. Była to pierwsza tak duża przebudowa przeprowadzona przez nasze służby, więc już dużo wcześniej prowadziliśmy działania szkoleniowe i uzupełnialiśmy zaplecze techniczne niezbędne do przeprowadzenia prac w tej skali

20190724 114959

Zdjęcie nr 1. Budowa sieci 2*Dn400/630 przy ul. Sikorskiego.

20190719 112152

 Zdjęcie nr 2. Budowa sieci 2*Dn400/630 przy ul. Sikorskiego. Wyprowadzenie przyłącza 2*Dn80/200 do pawilonów handlowych na terenie po Dworcu PKS.

  • podłączenie pawilonu handlowego przy ul. Zawadzkiej o długości przyłącza 23,0m i średnicy 2*Dn65/160 i jednocześnie ułożenie odcinka preizolowanej sieci rozdzielczej o średnicach 2*Dn200/355 L=67m i 2*Dn100/225 L=140m w perspektywie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łomża w obrębie ulic Zawadzkiej i Sikorskiego. W niedalekiej przyszłości będzie zasilała w ciepło budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe w tym obszarze.

DSC 0013

Zdjęcie nr 3. Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączem do pawilonu handlowego
przy ul. Zawadzkiej.

DSC 0016

Zdjęcie nr 4. Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączem do pawilonu handlowego
przy ul. Zawadzkiej. Komora sekcyjna nr AA300K

Miasto nasze rozwija się intensywnie w obszarze ulic Sybiraków i Szmaragdowej, gdzie wykonaliśmy przyłączenie nowego niepublicznego przedszkola, pozostawiając również rezerwę w średnicy rurociągu do obsługi tego terenu. Poza tym wykonaliśmy przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szmaragdowej 11, Księcia Janusza oraz 4 budynków na osiedlu Veranda Park znajdujących się nieopodal galerii handlowej Veneda.

20190802 094934