Loading color scheme

Oświadczenie

W związku z wieloma pytaniami mieszkańców Łomży dotyczącymi jakości wody ciepłej i zimnej w kranach budynków wielorodzinnych, zasilanych w ciepło przez nasze przedsiębiorstwo oświadczamy, że MPEC Sp. z o.o. w Łomży jest wyłącznie dostawcą energii cieplnej dla swoich odbiorców.

Wnoszone skargi i roszczenia w stosunku do MPEC Sp. z o.o. w Łomży ze strony mieszkańców Łomży w sprawie brudnej zimnej lub ciepłej wody są niezasadne.  Nasza spółka nie jest dostawcą zarówno wody zimnej jak i ciepłej dla mieszkańców miasta Łomża. MPEC uczestniczy jedynie w procesie podgrzewu wody zimnej poprzez technologię węzłów cieplnych. Zarówno zimna, jak i ciepła woda użytkowa jest tą samą wodą wodociągową. Zimna woda po podgrzaniu w węźle cieplnym trafia do instalacji wewnętrznych budynku jako woda ciepła i zostaje rozprowadzana do mieszkań i pomieszczeń użytkowych.

W żaden sposób nie jesteśmy odpowiedzialni za jakość wody zimnej i wody zimnej podgrzanej.  

Podkreślamy z całą stanowczością, że nasz czynnik grzewczy nie miesza się i nie ma żadnego kontaktu z ciepłą wodą użytkową.

Nadmieniamy, że MPEC Sp. z o.o. w Łomży, poprzez wdrożony system telemetrii i monitoringu węzłów cieplnych stale, kontroluje temperaturę ciepłej wody użytkowej utrzymując jej parametry zgodnie z umowami i oczekiwaniami odbiorców.

 

0001