Loading color scheme

Informacja o rodzaju i wielkości zanieczyszczeń

Informacja o rodzaju i wielkości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska w 2018 roku z instalacji energetycznego spalania w Ciepłowni Miejskiej.

info