Loading color scheme

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

21.03.2019r. odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego w podwaliny realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków NFOŚiGW w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; w poddziałaniu  1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Był to symboliczny moment rozpoczęcia budowy planowanej inwestycji. Wizja Prezesa Zarządu budowy instalacji opartej o OZE stała się faktem.

Poprzedziło ją spotkanie w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 9a, gdzie przy wspólnej kawie spotkali się przedstawicie litewskiej firmy UAB Enerstena z Kowna (wykonawcy inwestycji), przedstawiciel Inżyniera Kontraktu firmy SAFEGE oddział w Polsce, podwykonawcy i pracownicy MPEC Sp. z o.o. bez których nie doszłoby do realizacji przedsięwzięcia.

Punkt główny ceremonii odbył się na terenie hali produkcyjnej budynku głównego Ciepłowni Miejskiej w Łomży przy ul. Ciepłej 16, gdzie zostały wybudowane fundamenty pod kocioł i palenisko. Stalową kapsułę z aktem erekcyjnym upamiętniającym to przedsięwzięcie umieszczono w fundamencie paleniska.

Akt erekcyjny został przygotowany przez firmę wykonawczą w dwóch wersjach językowych: litewskiej i polskiej. Na uroczystym dokumencie upamiętniającym przedsięwzięcie, odczytanym zgromadzonym, podpisy złożyli : ze strony inwestora Z-ca Prezydenta Miasta Łomża – Andrzej Garlicki, Prezes MPEC – Radosław Żegalski, Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC  - Andrzej Grodzki i ze strony wykonawcy Dyrektor UAB ENERSTENA – Laimonas Kucinskas. 

Pracownicy MPEC zdecydowali, aby do kapsuły włożyć dodatkowo: długopisy, którymi podpisywano akt, nalepki z logo Spółki, nośnik informatyczny ze zdjęciami obiektu Ciepłowni Miejskiej, pamiątkowe zdjęcie załogi z uroczystości 40-lecia MPEC. Pozostali uczestnicy ceremonii, w tym pracownicy przedsiębiorstwa, złożyli swoje podpisy na odrębnej liście, która również została umieszczona w kapsule.

Wmurowanie kapsuły w fundament paleniska rozpoczęło symbolicznie budowę nowego źródła wytwarzania ciepła z OZE. Budowa kolejnego kotła, tym razem wykorzystującego strumień paliwowy w postaci paliwa biomasowego to nowy rozdział w historii łomżyńskiego ciepłownictwa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. ma już umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie następnego etapu, czyli kotła biomasowego parowego, który oprócz produkcji ciepła, będzie zasilał turbinę produkującą prąd.

Galeria zdjęć