Loading color scheme

Inwestycje sposobem na rentowność ciepłowni

Ciepłownie stanowią kluczowy element infrastruktury miejskiej, który pozwala zagwarantować mieszkańcom i przedsiębiorcom podstawowe media, czyli ciepłą wodę i ogrzewanie. Wzrost cen zakupu węgla i limity emisji CO2 sprawiają jednak, że miejskie przedsiębiorstwa ciepłownicze coraz częściej zmagają się z brakiem rentowności.

Pierwsze sygnały takiego stanu rzeczy pojawiły się już w 2019 roku na łamach „Rzeczypospolitej” i odnosiły się do sytuacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej w Chełmie, które na zakup uprawnień do emisji CO2 wydało wówczas 7 mln zł, podczas gdy plan zakładał wydatki w wysokości 2 mln zł. Chełmska ciepłownia wymagała prac modernizacyjnych, brak środków na inwestycje sprawił jednak, że miasto było zmuszone do poszukiwania inwestora.

Podobny przypadek ma obecnie miejsce w Zgorzelcu. Tamtejszy samorząd ze względu na problemy finansowe spółki zamierza bowiem sprzedać ciepłownię szczecińskiej spółce z niemieckim kapitałem. W ten sposób miasto chce uniknąć kosztów modernizacji, które mogą sięgnąć 18 mln zł. W poprzednim roku zgorzelecka ciepłownia straciła 4 mln złotych. Powodu takiego stanu władze upatrują przede wszystkim w polityce porzucania węgla.

Zdecydowana większość ciepłowni nie spełnia warunku efektywnego systemu ciepłowniczego. Wymienione przypadki nie są zatem odosobnione, gdyż według danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponad 80% systemów ciepłowniczych w Polsce nie spełnia tego warunku. Problem dotyczy głównie miast do 100 tys. mieszkańców.

Przy efektywnym zarządzaniu można jednak rozwiązać kwestię wzrastających kosztów, wymagań środowiskowych i konieczności modernizacji sieci ciepłowniczej. W pierwszej kolejności konieczne są inwestycje w infrastrukturę. Na przestrzeni ostatnich lat MPEC w Łomży poczynił wiele ważnych inwestycji, takich jak np. pełna automatyzacja i zdalny monitoring wszystkich węzłów cieplnych, która przyczyniła się do obniżenia strat ciepła podczas przesyłu o 3% (oszczędność ok 1 mln zł rocznie).

Kluczową inwestycją dla efektywnej i rentownej działalności MPEC w Łomży jest również rozbudowa Ciepłowni Miejskiej o kocioł wodny z wykorzystaniem biomasy jako paliwa z układem odzysku ciepła ze spalin o sprawności 112 % w skali roku i  nie obciążony opłatami za emisję CO2. Ograniczenie ilości dotychczas spalanego miału węglowego istotnie wpłynęło na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowo- gazowych wprowadzanych do powietrza. Zorganizowany i kontrolowany proces wytwarzania oraz dystrybucji ciepła to czystsze powietrze dla mieszkańców regionu oraz redukcja kosztów poprzez zmniejszenie udziału węgla. Podejmowane z wyprzedzeniem działania pozwalają nam zatem uniknąć problemów, które dotykają ciepłownie w innych miastach i jednocześnie utrzymać świadczone usługi na najwyższym możliwym poziomie.