Loading color scheme

Informacja o średnich cenach wytwarzania ciepła z rekompensatą

 

Zgodnie z art. 59.1. Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) MPEC Sp. z o.o. w Łomży informuje o średnich cenach wytwarzania ciepła z rekompensatą:

 

Kotłownia przy Szpitalu Wojewódzkim im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży (wytwarzanie pary technologicznej):

- cena za energię cieplną z rekompensatą – 130,81 zł/GJ

- cena za moc zamówioną z rekompensatą – 18 184,91 zł/MW/miesiąc

  

Kotłownia w Czerwonym Borze (opalana ekogroszkiem):

- cena za energię cieplną z rekompensatą – 72,67 zł/GJ

- cena za moc zamówioną z rekompensatą – 15 571,53 zł/MW/miesiąc

Ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Ceny z rekompensatą będą stosowane w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

 

W Ciepłowni Miejskiej w Łomży średnia cena wytwarzania ciepła wynosi 88,91zł/GJ netto i jest to cena o ok. 14% niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą – 103,82 zł/GJ netto. W związku z tym, odbiorcy Miasta Łomża będą rozliczani zgodnie z Taryfą dla ciepła.