Przerwy

Lp

Adres budynku (obiektu, bloku)

Okres przerwy

Uwagi

21

Zawadzka 59, 61

Wiosenna 3, 5, 7, 9, dz. nr 40571/2

Przedwiośnie 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2,  5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 20/2

w dniu 14 września 2016 r. od godz. 800 do godz. 1600 Przebudowa sieci rozdzielczej i komory w rejonie modernizowanej ulicy Zawadzkiej
20

Majowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23,  25,  27,  29, 31,

Kamienna 7, 9

Szafirowa 1,  2, 3, 4, 5, 6,  8,  9, 10, 11, 12,

Turkusowa 1, 5, 7, 9,  dz.12554

Rubinowa 6, dz.12451

Al. Legionów 82, 141, 157,

w dniach od 13.09.2016 r. od godz. 700 do 14.09.2016 r. do godz. 1500 podłączenie nowego obiektu przy ul. Kamiennej do m.s.c.
19

Kazańska 26, 28

Porucznika Łagody 1, 3, 4, 4B, 4C, 6, 6A, 7, 8, 10

Sybiraków 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20A, 20B, 22, 22A

Szmaragdowa 1, 2, 3

Zawadzka 55, 59, 61

Wiosenna 3, 5, 7, 9, 40571/2

Przedwiośnie 1/1, 1/2,  2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 9/1, 9/2, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15

w dniu 12 sierpnia 2016 r. od godz. 800 do godz. 2000 Przebudowa sieci rozdzielczej i komory w rejonie modernizowanej ulicy Zawadzkiej
18

ul. Polowa 20, 47, 53A, 55, 55A

Al. Legionów 10, 12, 14

w dniach od 09.08.2016 r. od godz. 800 do 10.08.2016 r. do godz. 2000 Zmiana sposobu zasilania
17

ul. Stary Rynek 2, 14, 17

ul. Rządowa 1A

ul. Pocztarska 1, 3

ul. Senatorska 3, 3A, 6, 7, 10,

ul. Rządowa 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12

ul. Krzywe Koło 1, 3

ul. Kaznodziejska 1, 2

ul. Długa 25, 27,

ul. Długa 25, 27,

ul. Dworna 35

w dniu 22 lipca 2016 r. od godz. 900 do godz. 1400 Synchronizacja rzędnych komory ciepłowniczej i chodnika w przebudowywanej przez Miasto Łomża ulicy Krzywe Koło
16 ul. Śniadeckiego 18, 20 w dniach od 06.07.2016 r. od godz. 700 do 07.07.2016 r. do godz. 1800 Zmiana sposobu zasilania
15 ul. Sniadeckiego 14, 16, 26, 28, 30 w dniach od 04.07.2016 r. od godz. 700 do 08.07.2016 r. do godz. 1800 Zmiana sposobu zasilania
14 ul. Śniadeckiego 18, 20, 22, 24 w dniach od 23.06.2016 r. od godz. 800 do 24.06.2016 r. do godz. 2000  Zmiana sposobu zasilania
13 ul. Wojska Polskiego 161A w dniach od 13 czerwca 2016 roku od godz. 730 do dnia 14 czerwca 2016 roku do godz. 1800 podłączenie nowego obiektu przy ul. Studenckiej do m.s.c.
12 ul. Studencka 6
11 ul. Sybiraków 13, 20, 20A, 20B, 22, 22A w dniu 13 czerwca 2016 r. od godz. 730 do godz. 1800 podłączenie obiektu przy ul. Szmaragdowej do m.s.c.
10 ul. Szmaragdowa 1, 2, 3
9 ul. Rządowa 1A w dniach od 31.05.2016 r. od godz 800 do 11.06.2016 r. przebudowa sieci rozdzielczej i budowa przyłączy w rejonie ulic: Rządowa, Krzywe Koło, Kaznodziejska, Pl. Stary Rynek.
8 ul. Stary Rynek 2, 14, 17      

w dniach od 23.05.2016 r. od godz 800 do 11.06.2016 r.

   
7 ul. Pocztarska 1, 3
6 ul. Senatorska 3, 3A, 6, 7, 10,
5 ul. Rządowa 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12
4 ul. Krzywe Koło 1, 3
3 ul. Kaznodziejska 1, 2
2 ul. Długa 25, 27,
1 ul. Dworna 35