Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Bilans 24 październik 2017 Magdalena Cwalina 3568
Przerwy 04 maj 2016 2951
Wynajem powierzchni 09 marzec 2016 2942
Sprzedaż 09 listopad 2015 4929

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej