Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Informacja o procentowym udziale ciepla z OZE. 23 luty 2018 Marzena Szymańska 3165
Bilans 24 październik 2017 Magdalena Cwalina 3764
Przerwy 04 maj 2016 3385
Wynajem powierzchni 09 marzec 2016 3139
Sprzedaż 09 listopad 2015 5149

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej