Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
RODO - klauzula informacyjna MPEC Sp. z o.o. w Łomży 02 maj 2018 254
Informacja o procentowym udziale ciepla z OZE. 23 luty 2018 Marzena Szymańska 3333
Bilans 24 październik 2017 Magdalena Cwalina 3975
Przerwy 04 maj 2016 3894
Wynajem powierzchni 09 marzec 2016 3404
Sprzedaż 09 listopad 2015 5374