Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

DNI OTWARTE - 2018

      wEouZHASEIsnAAAAABJRU5ErkJggg==                             Plakat2018

DNI OTWARTE - 2018

 

Wizyta w Ciepłowni Miejskiej w Łomży przy ulicy Ciepłej 16 to kolejna okazja do  poznania zagadnień wytwarzania ciepła i jego dostarczania do Odbiorców miasta Łomży.

Wydarzenie odbędzie się 05 października 2018r. (piątek), w godz. 8.00 - 14.00. Program przewiduje zwiedzanie grupowe najważniejszych miejsc ciepłowni w  towarzystwie prelegentów. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapewniamy transport autobusem MPK. W planie spotkania przewidziane są także atrakcje i pamiątkowe zdjęcia.

Tematyka wprowadzająca w dziedzinę ciepłownictwa będzie dotyczyła zagadnień:

  • Podstawowe zasady i postępowanie związane z przestrzeganiem warunków BHP i p.poż. na terenie ciepłowni
  • Informacje o paliwie stosowanym w ciepłowni, systemie podawania do kotłów, procesie spalania i sposobach zagospodarowania odpadów paleniskowych
  • Nośnik ciepła – jakość wody na cele grzewcze, eksploatacja stacji uzdatniania wody
  • Kontrola laboratoryjna – zakres analiz, sprzęt do analiz i pokaz pracy wybranego urządzenia
  • System zarządzania, monitorowania i  kontroli procesami technologicznymi  w  ciepłowni

referowanych podczas spotkania przez wyspecjalizowaną kadrę techniczną i wzbogaconych filmowymi spotami edukacyjnymi.

Oferta edukacyjna dla szerokiej rzeszy mieszkańców „DNI OTWARTE” zorganizowana jest już po raz kolejny i cieszy się nadal sporym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i w tym roku społeczność Łomży nie zawiedzie i z chęcią zapozna się z miejscem, kojarzonym najczęściej z charakterystycznym punktem na planie miasta, najwyższym w Regionie kominem.

    MPEC Sp. z o.o. w Łomży edukuje i inwestuje.

     ZAPRASZAMY

Ciepłownia Miejska w Łomży, ul. Ciepła 16

www.mpec.lom.pl