Sprzedaż - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Sprzedaż

Oferujemy do sprzedaży żużel - odpowiedni materiał do utwardzania nawierzchni dróg i placów. Zakupu można dokonać w Dziale Zaopatrzenia i Transportu ul. Ciepła 16, 18-400 Łomża. Sprzedaż prowadzona jest dla osób fizycznych i osób prawnych nie będących przedsiębiorcami. Na oferowany do sprzedaży żużel posiadamy pozytywną opinię Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie w zakresie przeznaczenia tego materiału do budowy i utwardzania dróg. 

Zakupu można dokonać w godz. 7 - 15 .

Kontakt tel. 86 216 58 76