Koncesje - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
bip-logo.png

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Koncesje

  • Na wytwarzanie energii cieplnej nr WCC/227-ZTO/439/W/OLB/2007/OG z dnia 13 lipca 2007 roku,
  • Na przesyłanie i dystrybucje energii cieplnej nr PCC/241-ZTO/439/W/OLB/2007/OG z dnia 13 lipca 2007 roku.

Wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Obie koncesje ważne są do 15 października 2023 roku.