Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Przerwy

Lp

Adres budynku (obiektu, bloku)

Okres przerwy

Uwagi

64

Całe Miasto Łomża

KOMUNIKAT

30.07 - 08.08.2018r. 

Przerwa podyktowana jest koniecznością przeglądu komina oraz wykonaniem nowego podłączenia nowowybudowanego wyprowadzenia mocy cieplnej z istniejącym układem technologicznym ciepłowni. 

63

Całe Miasto Łomża

w dniu  02.10.2017  od godziny 700 do prawdopodobnie późnych godzin wieczornych.

Awaria na głównej magistrali sieci ciepłowniczej na terenie Ciepłowni Miejskiej

62

 

Kaktusowa 2 i 2A,

Al. Legionów 32, 32A, 32B, 32C, 36A,

Dmowskiego 2A i 2B

W dniu 07-09-2017r. wystąpiła awaria na sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Woj. Polskiego 31 
i 29

Służby MPEC rozpoczęły prace przy usuwaniu niniejszej awarii.

Usunięcie usterki przewidujemy w dniu dzisiejszym w późnych godzinach wieczornych. 

Awaria sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Woj. Polskiego 31
i 29 

61

Sikorskiego 247 i 249

w dniach od 19.06.2017r od godz. 800  do 23.06.2017r. do godz. 2000.  Przerwa podyktowana jest przebudową ulicy Sikorskiego

60

Całe Miasto Łomża

w dniach od 05.06.2017  do 8.06.2017r. Przerwa podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjno-remontowych w źródle ciepła, co wiąże się z całkowitym wyłączeniem na ww. okres Ciepłowni Mmiejskiej.
59

Al. Legionów 30, 32, 32A, 32B, 32C, 32D, 36, 36A, 36B,

    w dniach od 4.05.2017 r. od godz. 700 do 6.05.2017 r. do godz. 2300     Przebudowa sieci magistralnej i komory w rejonie modernizowanej ulicy Sikorskiego
58 Dmowskiego 1, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 4A, 5, 6, 8
57

Kaktusowa 2, 2A, 6, 8

56

M. Skłodowskiej-Curie 1, 5

55

Polowa 57C

54  Sikorskiego 219A
53  3-go Maja 2, 6 możliwe zakłócenia parametrów czynnika grzewczego w dniach od 4.05.2017 r. od godz. 700 do 6.05.2017 r. do godz. 2300                        Przebudowa sieci magistralnej i komory w rejonie modernizowanej ulicySikorskiego                        
52 Al. Legionów 5, 7ABC, 9, 10, 12, 14, 16
51 Bernarowicza 4, 6, 7
50 Długa 3, 3A, 4, 6, 7, 7A, 12, 13, 15, 16A, 17 18, 18A, 19, 20,20A,  22, 24, 25, 27
49 Dworna 1, 3, 5, 12, 14, 16, 16C, 21, 23, 23A, 23B, 35
48 Farna - węzeł cieplny
47

Jatkowa 5, 5A

46

Kanalna 2A, 12

 45

Kaznodziejska 1, 2

44

Kolegialna 1, 2

 42 Krótka 3, 3b, 3c, 3d, 4, 6, 7, 7A, 10, 10A, 12, 14, 16
 41 Krzywe Koło 1, 3
40 M. Skłodowskiej-Curie 2
39 Nadnarwiańska 11
38 Nowogrodzka 1, 3, 3B, 4, 5, 6, 7
37 Ogrodowa 4, 6
36 Piekna 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 26
35 Plac Kosciuszki 1, 2, 3 (szkoła i hala sportowa)
34 Plac Papieża Jana Pawła II 1
33 Plac Pocztowy 1, 2
32 Pocztarska 1, 3
31 Polowa 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 33, 35, 39, 45, 47, 51B, 53, 53A, 55, 55A, 55B, 57B
30 Rządowa 1, 1A, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12
 29 Sadowa 2, 4, 6, 8, 12a
28 Senatorska 3, 3A, 6, 7, 10, 12A, 24
 27 Sienkiewicza 2, 8, 10
26 Stacha Konwy 2, 3, 6, 11
25 Stary Rynek 2, 4, 6, 8, 14, 16, 17, 18
24 Wiejska 2A, 3, 4, 5, 5A, 5B, 10, 11, 11A, 15, 16, 16A
23 Wojska Polskiego 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 15, 17, 25, 27, 29, 29A, 31
 22 Zjazd 3
21

Zawadzka 59, 61

Wiosenna 3, 5, 7, 9, dz. nr 40571/2

Przedwiośnie 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2,  5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 20/2

w dniu 14 września 2016 r. od godz. 800 do godz. 1600

Przebudowa sieci rozdzielczej i komory w rejonie modernizowanej ulicy Zawadzkiej

20

Majowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23,  25,  27,  29, 31,

Kamienna 7, 9

Szafirowa 1,  2, 3, 4, 5, 6,  8,  9, 10, 11, 12,

Turkusowa 1, 5, 7, 9,  dz.12554

Rubinowa 6, dz.12451

Al. Legionów 82, 141, 157,

w dniach od 13.09.2016 r. od godz. 700 do 14.09.2016 r. do godz. 1500 podłączenie nowego obiektu przy ul. Kamiennej do m.s.c.
19

Kazańska 26, 28

Porucznika Łagody 1, 3, 4, 4B, 4C, 6, 6A, 7, 8, 10

Sybiraków 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20A, 20B, 22, 22A

Szmaragdowa 1, 2, 3

Zawadzka 55, 59, 61

Wiosenna 3, 5, 7, 9, 40571/2

Przedwiośnie 1/1, 1/2,  2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 9/1, 9/2, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15

w dniu 12 sierpnia 2016 r. od godz. 800 do godz. 2000 Przebudowa sieci rozdzielczej i komory w rejonie modernizowanej ulicy Zawadzkiej
18

ul. Polowa 20, 47, 53A, 55, 55A

Al. Legionów 10, 12, 14

w dniach od 09.08.2016 r. od godz. 800 do 10.08.2016 r. do godz. 2000 Zmiana sposobu zasilania
17

ul. Stary Rynek 2, 14, 17

ul. Rządowa 1A

ul. Pocztarska 1, 3

ul. Senatorska 3, 3A, 6, 7, 10,

ul. Rządowa 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12

ul. Krzywe Koło 1, 3

ul. Kaznodziejska 1, 2

ul. Długa 25, 27,

ul. Długa 25, 27,

ul. Dworna 35

w dniu 22 lipca 2016 r. od godz. 900 do godz. 1400 Synchronizacja rzędnych komory ciepłowniczej i chodnika w przebudowywanej przez Miasto Łomża ulicy Krzywe Koło
16 ul. Śniadeckiego 18, 20 w dniach od 06.07.2016 r. od godz. 700 do 07.07.2016 r. do godz. 1800 Zmiana sposobu zasilania
15 ul. Sniadeckiego 14, 16, 26, 28, 30 w dniach od 04.07.2016 r. od godz. 700 do 08.07.2016 r. do godz. 1800 Zmiana sposobu zasilania
14 ul. Śniadeckiego 18, 20, 22, 24 w dniach od 23.06.2016 r. od godz. 800 do 24.06.2016 r. do godz. 2000  Zmiana sposobu zasilania
13 ul. Wojska Polskiego 161A w dniach od 13 czerwca 2016 roku od godz. 730 do dnia 14 czerwca 2016 roku do godz. 1800 podłączenie nowego obiektu przy ul. Studenckiej do m.s.c.
12 ul. Studencka 6
11 ul. Sybiraków 13, 20, 20A, 20B, 22, 22A w dniu 13 czerwca 2016 r. od godz. 730 do godz. 1800 podłączenie obiektu przy ul. Szmaragdowej do m.s.c.
10 ul. Szmaragdowa 1, 2, 3
9 ul. Rządowa 1A w dniach od 31.05.2016 r. od godz 800 do 11.06.2016 r. przebudowa sieci rozdzielczej i budowa przyłączy w rejonie ulic: Rządowa, Krzywe Koło, Kaznodziejska, Pl. Stary Rynek.
8 ul. Stary Rynek 2, 14, 17      

w dniach od 23.05.2016 r. od godz 800 do 11.06.2016 r.

   
7 ul. Pocztarska 1, 3
6 ul. Senatorska 3, 3A, 6, 7, 10,
5 ul. Rządowa 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12
4 ul. Krzywe Koło 1, 3
3 ul. Kaznodziejska 1, 2
2 ul. Długa 25, 27,
1 ul. Dworna 35