Programy z UE - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
bip-logo.png

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Program Uni Europejskiej

 Programy Unii Europejskiej  Programy Unii Europejskiej  Programy Unii Europejskiej
 Programy Unii Europejskiej   

www.pois.gov.pl

Lp

Nazwa programu

Nr programu

Przedmiot dotacji

Wartość przedmiotu

[PLN] lub [EUR]

Kwota dotacji

[PLN] lub [EUR]

Data otrzymania dotacji

1

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet IX

Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii

POIS.09.02.00-00-035/10-00

Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomża

25 135 804,84

13323746,48

sukcesywnie w latach 2011 - 2015 po realizacji kolejnych zadań i etapów

2

Sektorowy Program Operacyjny

Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.4.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

WKP_1/2.4.3/2/2005/18/17

Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Łomży

8270582 PLN

3528259 PLN

sukcesywnie w latach 2006 - 2008 po realizacji kolejnych zadań i etapów

3

Phare 2001 SSG

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

PL01.06.0.9.02-01/10

Zakup ładowarki

78016 EUR

19504 EUR

Maj 2004 roku