Struktura własności - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
bip-logo.png

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Informacje o strukturze własności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. powstało w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej. Spółka jest jednoosobową spółką Miasta Łomży, które posiada 100% udziałów.