Załatwianie spraw - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
bip-logo.png

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Załatwianie spraw

Wnioski, zlecenia, skargi i zażalenia przyjmują:

 1. Telefonicznie

  a) w zakresie technicznym i awarii 

  Pogotowie Ciepłownicze telefony:

  993 *),

  86 215 28 26

  Telefony funkcjonują całodobowo w sezonie grzewczym a w okresie między grzewczym codziennie w godz. 700 do 1500.

  *) w przypadku gdy serwisanci są poza siedzibą i/lub nie odbierają telefonu mobilnego ( np. brak zasięgu) prosimy o pozostawienie informacji na automatycznej sekretarce oraz przekazanie zgłoszenia Dyspozytorowi Cieplowni Miejskiej na telefony:

  • 86 216 50 73 /stacjonarny
  • 86 216 33 39 /mobilny

  W przypadku awarii, które wystapią poza sezonem grzewczym w godz. 1500 - 700 zgłoszenia prosimy kierować do Dyspozytora Cieplowni Miejskiej  na telefony:

  • 86 216 50 73 /stacjonarny
  • 86 216 33 39 /mobilny

  W zależności od rangi zgłaszanego problemu Dyspozytor przekaże informację odpowiednim służbom, włączając w to przedstawicieli Kierownictwa i Zarządu Spółki. 

  b) kierownik Zakładu Sieci i Węzłów w dni robocze w godz. 700 do 1500 pod numerami telefonów 86 216 38 16, 86 215 28  28,

  c) kierownik Ciepłowni Miejskiej w dni robocze w godz. 700 do 1500 pod numerami telefonów 86 215 04 35, 86 215 28 15 ,

  d) w zakresie umów i rozliczeń - pracownicy Działu Marketingu i Obsługi Odbiorców od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 pod telefonami 86 216 54 34, 86 215 28 07

  e) pisemnie – Prezes MEC przez sekretariat czynny w dni robocze w godzinach 700-1500.

2. Udzielenie informacji na żądanie Odbiorcy następuje w ciągu:

 1. 12 godzin – informacje telefoniczne o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,
 2. 7 dni – informacje pisemne o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła.

3. Udzielanie odpowiedzi na interwencje, skargi i zażalenia Odbiorcy następuje w ciągu:

 1. 12 godzin – informacje lub odpowiedzi telefoniczne na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacje o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,
 2. 14 dni – odpowiedzi pisemne na interwencje, skargi i zażalenia składane na piśmie oraz odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,
 3. 30 dni – odpowiedzi pisemne na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.