Loading color scheme

W razie awarii

W przypadku wystąpienia awarii wejdź, poznaj szczegóły oraz kolejne kroki postępowania w zaistaniałej sytuacji.

Gdy wystapi brak zasilania w ciepło lub w ciepłą wodę należy skontaktować się z Pogotowiem Ciepłowniczym, które mieści się przy ulicy Pięknej 9 w Łomży.

Numery telefonu:

telefon993 lub 86 215 28 26

504 769 861, 504 475 020

Telefony funkcjonują w sezonie grzewczym całodobowo. Poza sezonem grzewczym, w godzinach od 7.00 do 15.00 również w soboty i niedziele.

W  przypadku gdy serwisanci są poza siedzibą i nie odbierają telefonu prosimy o pozostawienie informacji na automatycznej sekretarce oraz przekazanie zgłoszenia Dyspozytorowi Ciepłowni Miejskiej przy ulicy Ciepłej 16 w Łomży.

Numery telefonu:

telefon86 216 50 73

86 216 33 39

W przypadku awarii, która wystapi poza sezonem grzewczym w godz. od 15.00 do 20.00 zgłoszenia prosimy kierować do Dyżurnego Pogotowia Ciepłowniczego.

Numery telefonu:

telefon86 215 28 28

86 215 28 26

W przypadku awarii, które wystąpią poza sezonem grzewczym w godz. od 20.00 do 7.00 zgłoszenia prosimy kierować do Dyspozytora Ciepłowni Miejskiej.

Numery telefonu:

telefon86 216 50 73

86 216 33 39

W zależności od rangi zgłaszanego problemu Dyzpozytor przekaże informację odpowiednim służbom, włączając w to przedstawicieli Kierownictwa i Zarządu Spółki.

Prosimy o nieingerowanie w układy sterowania węzłów cieplnych do czasu przybycia służb technicznych MPEC. Nieprofesjonalne próby ingerencji w automatykę w znaczący sposób utrudniają diagnostykę usterki i w efekcie prowadzą do wydłużenia czasu naprawy niesprawnego urządzenia.