Emisje - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Emisja

Emisje zanieczyszczeń

Składnik

jm

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 

2013 

2014

Dwutlenek siarki

Mg

454

399

285

454

374

268

325

384

391

377 318 282

Dwutlenek azotu

Mg

123

115

86

98

86

103

83

101

102

 113 100 

Tlenek węgla

Mg

42

39

68

67

40

39

34

42

41

 47  86

Dwutlenek węgla

Mg

86112

80927

71471

79014

77705

68225

71494

78568

72723

74508 70892 67479

Pył

 Mg

116

108

64

66

56

54

68

71

56

 64  61 56 

Zużycie węgla

Mg

39298

36820

35026

37779

36216

38416

41524

43868

40042

41614 39242 35742

Współczynnik emisji SO2

0,012

0,011

0,008

0,012

0,010

0,007

0,008

0,009

0,010

0,009 

0,008 

0,008

Współczynnik emisji CO2

2,191

2,198

2,041

2,092

2,146

1,776

1,722

1,791

1,816

 1,790

1,804 

1,888

Współczynnik emisji pyłów

0,003

0,0029

0,0018

0,0017

0,0015

0,0014

0,0016

0,0016

0,0014

0,0015 

0,0016 

0,0016