Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Nazwa Telefon Faks
Sekretariat 86 216 54 31, 504 769 821 86 216 54 36
Ciepłownia Miejska 86 216 32 63
Pogotowie Ciepłownicze 86 215 28 26 lub 993
Dział Inwestycji i Rozwoju 86 215 28 02, 504 769 957
Dział Służb Pracowniczych 86 216 54 33, 504 770 035
Dział Księgowości 86 215 28 12, 504 770 068
Dział Projektowania i Obsługi Odbiorców 86 215 28 07, 504 769 409
Dział Zaopatrzenia i Transportu 86 216 50 72, 601 302 832
Dział Eksploatacji Sieci i Węzłów 86 216 59 86, 504 769 913
Dział Ochrony Środowiska 86 215 28 19, 504 769 798
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 86 215 28 55, 504 770 016