Nazwa Telefon Faks
Biuro Spółki 86 216 54 31 86 216 54 36
Ciepłownia Miejska 86 216 32 63
Pogotowie Ciepłownicze 86 215 28 26 lub 993