Nazwa Stanowisko Telefon Faks
Adasiewicz Adam Kierownik Działu Eksploatacji Sieci i Węzłów 86 471 16 19
Bielicki Bogusław Inspektor ds. BHP i p.poż 86 47 11 620
Bobryk Krzysztof Mistrz Obwodu nr 3 86 216 26 63
Borak Grażyna Inspektor ds. Technicznych 86 216 54 32
Brzeziński Jerzy Inspektor ds. koordynacji inwestycji 86 471 13 42
Brzozowska Maria Sekretarka 86 216 54 31 86 216 54 36
Brzozowski Ryszard Specjalista ds. Zaopatrzenia i Transportu. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej 86 215 28 08
Chludziński Leszek Radca Prawny 86 215 28 09
Danielska Bożena Inspektor ds. Płac 86 215 28 55
Fiedorowicz Ryszard Kierownik Działu Projektowania i Obsługi Odbiorców 86 215 28 05
Filipkowski Janusz Projektant - inspektor ds ciepłownictwa 86 215 28 06
Florczyk Adam Kierownik Działu Inwestycji i Remontów 86 215 28 02
Fronczek Danuta Kierownik Działu Ochrony Środowiska 86 215 28 19
Grabowski Stanisław Inspektor nadzoru ds. instalacyjnych 86 215 28 00
Just Jacek Inż. budowy. Społeczny Zakładowy Inspektor Pracy 86 215 28 06
Klimaszewski Artur Zastępca Kierownika Dz. Projektowania i Obsługi Odbiorców - Główny projektant 86 215 28 07
Krystowczyk Leszek Inspektor ds. inwestycji 86 216 54 32
Mielcarek Marian Specjalista ds. energetycznych 86 215 28 04
Nieciecki Andrzej Z-ca Kierownika Ciepłowni Miejskiej 86 215 28 14
Piaścik Krystyna Inspektor ds. rozliczeń i umów 86 216 54 34
Piekarski Henryk Przewodniczący KZ NSZZ 86 216 26 63
Pisowodzki Zdzisław Główny Inżynier, Prokurent 86 215 28 46
Rabczyńska Elżbieta Koordynator pionu finansowo - administracyjnego 505 69 61 47
Szanciło Zdzisław Mistrz Elektryków Dz. Eksploatacji Sieci i Węzłów 86 216 52 46
Szymańska Marzena Kierownik Dz. Służb Pracowniczych 86 216 54 33
Truszkowska Elżbieta Główny Księgowy, Prokurent 86 215 28 12
Urwan Anna St. Referent ds. Finansowych 86 216 72 05
Witkowski Adam Mistrz Obwodu nr 1 86 471 16 17
Wnorowski Jerzy Z-ca Przewodniczącego KZ NSZZ 86 216 33 39
Wojtaszek Andrzej Kierownik Ciepłowni Miejskiej 86 215 04 35 86 215 28 13
Zacharzewski Wiesław Kierownik Dz. Zaopatrzenia i Transportu 86 216 50 72 86 215 28 23
Zawadzka Danuta St. Ref. ds. Finansowo - Księgowych, Kasjer 86 215 28 03
Żegalski Radosław Prezes Zarządu Spółki 862165431
Ławski Wojciech Zastępca kierownika Działu Inwestycji i Remontów. Inspektor nadzoru ds. instalacyjnych 864711362, w.182