Bielicki Bogusław

Wybierz kontakt:

Kontakt

Inspektor ds. BHP i p.poż

Adres:
ul. Kopernika 9a
numer pokoju: 20
18-400 Łomża

Telefon: 86 47 11 620

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Nadzór i koordynacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciw pożarowych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej