Danielska Bożena

Wybierz kontakt:

Kontakt

Inspektor ds. Płac

Adres:
ul. Kopernika 9a
numer pokoju: 21

Telefon: 86 215 28 55

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Naliczanie płac pracowniczych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej