Urwan Anna

Wybierz kontakt:

Kontakt

St. Referent ds. Finansowych

Adres:
ul. Kopernika 9a
numer pokoju: 28
18-400 Łomża

Telefon: 86 216 72 05

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Księgowanie i rozliczanie zobowiązań i należności finansowych przedsiębiorstwa

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej