Zawadzka Danuta

Wybierz kontakt:

Kontakt

St. Ref. ds. Finansowo - Księgowych, Kasjer

Adres:
ul. Kopernika 9a
numer pokoju: 07
18-400 Łomża

Telefon: 86 215 28 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Księgowanie i rozliczanie zobowiązań i należności finansowych przedsiębiorstwa - przyjmowanie wpłat i wypłat

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej