Bobryk Krzysztof

Wybierz kontakt:

Kontakt

Mistrz Obwodu nr 3

Adres:
ul. Staffa 7 18-400 Łomża

Telefon: 86 216 26 63

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Nadzór kontrola nad przesyłem czynnika grzewczego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej