Cele strategiczne MPEC w Łomży

Misją przedsiebiorstwa Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Łomży w zakresie energii cieplnej poprzez świadczenie usług o charakterze ciągłym i powszechnie dostępnym.

MPEC w Łomży Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji, przesyłaniu i dystrybucji energii cieplnej w oparciu o wydane koncesje w zakresie:

  • na wytwarzanie energii cieplnej nr WCC/227-ZTO/439/W/OLB/2007/OG z dnia 13 lipca 2007 roku,
  • na przesyłanie i dystrybucje energii cieplnej nr PCC/241-ZTO/439/W/OLB/2007/OG z dnia 13 lipca 2007 roku.

Obie koncesje ważne są do 15 października 2023 roku.