Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

M13. Dni Otwarte Ciepłowni - podsumowanie

 

TYTUŁ lub treść INFORMACJI

W dniach 17 i 18 października 2014 roku  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży sp. z o.o. gościło mieszkańców Łomży, uczniów  szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników Spotkania Szkoleniowo - Integracyjnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (POIIB) na Dniach Otwartych Ciepłowni. Młodzież była pod wrażeniem wielkości urządzeń i instalacji oraz ilości zgromadzonego paliwa (miału węglowego). Atrakcją samą w sobie była przemyslowa sceneria, czy chociażby rygor noszenia kasków ochronnych. Inżynierowie z POIIB interesowali się systemem regulacji parametrów technologicznych czynnika grzewczego oraz systemem monitoringu spalin. Dni Otwarte Ciepłowni były również okazją do przedstawienia problematyki tzw. "niskiej emisji" i zagrożeń jakie mogą być powodowane tym zjawiskiem.  W sobotę 18 października 2014 całe rodziny, z dziećmi w różnym wieku interesowały się,  procesem wytwarzania ciepła.

W Dniach Otwartych Ciepłowni wzięło udział ponad 150 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych m.in z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Drzewnych, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych. Sobotnie przedpołudnie na Cieplowni Miejskiej rodzinnie spędziło ponad 50 osób.

Bardzo dziękujemy wszystkim zwiedzającym za poświęcony czas i możliwość przekazania rzeczywistych warunków funkcjonowania zakładu zaopatrujacego w ciepło ok. 40 tys. mieszkańców Łomży

IMG 0102 1IMG 0103 1IMG 0105 1IMG 0107 1IMG 0108 1IMG 0109 1IMG 0121 1

 IMG 0124 1IMG 0133 1IMG 0139 1IMG 0140 1IMG 0142 1IMG 0144 1IMG 0155 1IMG 0156 1IMG 0166 1IMG 0170 1IMG 0177 1IMG 0185 1IMG 0186 1IMG 0192 1IMG 0197 1IMG 0200 1IMG 0202 1IMG 0207 1IMG 0212 1IMG 0213 1IMG 0214 1IMG 0215 1IMG 0216 1IMG 0217 1IMG 0221 1IMG 0223 1IMG 0224 1IMG 0228 1IMG 0231 1IMG 0233 1IMG 0234 1IMG 0236 1IMG 0237 1IMG 0243 1IMG 0244 1IMG 0248 1IMG 0249 1IMG 0253 1IMG 0265 1IMG 0267 1IMG 0268 1IMG 0271 1IMG 0275 1IMG 0277 1IMG 0280 1IMG 0282 1IMG 0288 1IMG 0289 1IMG 0290 1IMG 0291 1IMG 0295 1IMG 0296 1