Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

M03. Dni Otwarte Ciepłowni Miejskiej - 2016

 

DNI OTWARTE CIEPŁOWNI

27 - 28 PAŹDZIERNIKA 2016

 

Proces wytwarzania ciepła będzie można „na żywo” zobaczyć na Ciepłowni MPEC przy ul. Ciepłej 16 w dniach 27 i 28 października 2016 roku w godzinach od 8.15 do 13.00.

W programie  m.in.:

 1. Zwiedzanie Ciepłowni – sterownia z systemem monitoringu, tabela regulacyjna, praca kotłów, pompownia, układy odżużlania i odpylania.
 2. Zasilanie ciepłowni w energię elektryczną.
 3. Laboratorium – zakres analiz, sprzęt do analiz.

 4. Stacja Uzdatniania Wody – źródło wody, cel uzdatniania.

 5. Paliwo – właściwości, źródła zaopatrzenia, transport i składowanie, podawanie do kotłów.

Wstęp na teren Ciepłowni  o godz. 8.15, 9.30, 11.00, 12.30 w trakcie trwania  Dni Otwartych. Godziny wstępu mogą ulec zmianie w zależności od zainteresowania zwiedzajacych.

Serdecznie zapraszamy i życzymy niezapomnianych wrażeń ze zwiedzania Ciepłowni.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży organizuje Dni Otwarte.

 

Proces wytwarzania ciepła będzie można „na żywo” zobaczyć na Ciepłowni MPEC przy ul. Ciepłej 16 w dniach 16 i 17 października w godzinach od 8.15 do 13.00. Dni Otwarte będą również okazją do zwiedzania największego węzła cieplnego zainstalowanego w Parku Wodnym przy ul. Kard. Wyszyńskiego.

 

W programie  m.in.:

 1. Zwiedzanie Ciepłowni – sterownia z systemem monitoringu, tabela regulacyjna, praca kotłów, pompownia, układy odżużlania i odpylania.

 2. Zasilanie ciepłowni w energię elektryczną.

 3. Laboratorium – zakres analiz, sprzęt do analiz.

 4. Stacja Uzdatniania Wody – źródło wody, cel uzdatniania.

 5. Paliwo – właściwości, źródła zaopatrzenia, transport i składowanie, podawanie do kotłów.

 6. Węzeł cieplny – funkcje węzła w systemie ciepłowniczym.

Organizator przewiduje wstęp na teren Ciepłowni  o godz. 8.15, 9.30, 11.00, 12.30 w trakcie trwania  Dni Otwartych. Wejście do pomieszczenia węzła cieplnego - z holu Parku Wodnego - z przewodnikiem.

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy niezapomnianych wrażeń ze zwiedzania Ciepłowni i węzła cieplnego.