Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

List otwarty Prezesa Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Łomży

odpowiedz na listlist otwarty 2017 02 20 01

 

List otwarty Prezesa Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Łomży >>>>>>>>

Odpowiedź Prezesa Zarządu ŁSM na list otwarty >>>>>>>>