Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Dni Otwarte_2015

Po raz drugi w dniach 23 i 24 października 2015 roku  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży sp. z o.o. gościło mieszkańców Łomży, uczniów  szkół ponadgimnazjalnych  na Dniach Otwartych. W tym roku uczestnicy akcji, poza Ciepłownią mogli zapoznać się również z pracą i funkcjami największego węzła cieplnego w Parku Wodnym. Młodzież była pod wrażeniem wielkości urządzeń i instalacji oraz ilości zgromadzonego paliwa (miału węglowego). Atrakcją samą w sobie była przemysłowa sceneria, czy chociażby możliwość  założenia kasków ochronnych. Każdy mógł zajrzeć do wnętrza rozpalonego kotła. Dla zwiedzających  zostały udostępnione wszystkie podstawowe elementy procesu technologicznego wytwarzania ciepła oraz największy węzeł cieplny.

            W Dniach Otwartych wzięli udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych m.in z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Drzewnych, II i III Liceum Ogólnokształcącego. Sobotnie przedpołudnie na Ciepłowni Miejskiej i przy węźle cieplnym w Parku Wodnym rodzinnie spędzali mieszkańcy Łomży.

            Bardzo dziękujemy Dyrektorom szkół za aktywne uczestniczenie uczniów w Dniach Otwartych, a także  wszystkim zwiedzającym za poświęcony czas i możliwość przekazania rzeczywistych warunków funkcjonowania zakładu zaopatrującego w ciepło ok. 40 tys. mieszkańców Łomży.

Więcej o Dniach Otwartych w publikacjach lokalnych mediów:

Poniżej prezentujemy galerię fotografii z Dni Otwartych_2015.

odc 2015 01odc 2015 02odc 2015 03odc 2015 04odc 2015 05odc 2015 06odc 2015 07odc 2015 08odc 2015 09odc 2015 11odc 2015 12odc 2015 13odc 2015 12odc 2015 13odc 2015 14odc 2015 15odc 2015 16odc 2015 40 1odc 2015 17odc 2015 39 1odc 2015 18odc 2015 19odc 2015 42 1odc 2015 41 1odc 2015 43 1odc 2015 38 1odc 2015 25odc 2015 26odc 2015 27odc 2015 28odc 2015 29odc 2015 30odc 2015 31odc 2015 32odc 2015 33odc 2015 34odc 2015 35odc 2015 36odc 2015 37odc 2015 44odc 2015 45odc 2015 46odc 2015 47odc 2015 48odc 2015 49odc 2015 50odc 2015 51odc 2015 52odc 2015 53odc 2015 54odc 2015 55odc 2015 56odc 2015 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odc 2015 38 1