Historia MPEC

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. 18-400 Łomża,  ul. Kopernika 9A.

001

Rozwój miejskiego systemu ciepłowniczego rozpoczęło powołanie do życia 1 lipca 1978r Zakładu Energetyki Cieplnej w Łomży na bazie kotłowni osiedlowych i lokalnych. Kolejne przekształcenia to WPEC, następnie MPEC by w wyniku komunalizacji od 1 sierpnia 1997r przyjąć obecną nazwę i formę organizacyjną. Siedziba Zarządu Spółki mieści się w Łomży przy ul. Kopernika 9a.

Na dzień dzisiejszy MPEC Sp. z o.o. w Łomży, której jedynym udziałowcem jest miasto Łomża działa w oparciu o scentralizowane źródło ciepła - ciepłownię miejską.

Ciepłownia Miejska. ul. Ciepła 16.

Główne jej zadanie to wytwarzanie energii cieplnej na potrzeby cieplne Łomży, przygotowywanie nośnika ciepła. Pod tym adresem mieszczą się również: Dział Zaopatrzenia i Transportu oraz Dział Ochrony Środowiska. Produkcja ciepła podlega ciągłemu monitorowaniu w zakresie parametrów nośnika ciepła, parametrów pracy kotłów, poziomu emisji spalin do atmosfery. Kontrolowane są na bieżąco właściwości miału węglowego - podstawowego paliwa w procesie powstawania energii cieplnej.

 Ciepłownia Miejska Ciepłownia Miejska Ciepłownia Miejska
 Ciepłownia Miejska Ciepłownia Miejska Ciepłownia Miejska
 Ciepłownia Miejska Ciepłownia Miejska Ciepłownia Miejska
 Ciepłownia Miejska Ciepłownia Miejska Ciepłownia Miejska
 Ciepłownia Miejska Ciepłownia Miejska Ciepłownia Miejska
 Ciepłownia Miejska Ciepłownia Miejska Ciepłownia Miejska
 Ciepłownia Miejska Ciepłownia Miejska  

Dział Eksploatacji Sieci i Węzłów. ul. Piękna 9.

W okresie sezonu grzewczego ciagłe monitorowanie pracy węzłów cieplnych, usuwanie zgłaszanych usterek, bieżąca kontrola parametrów pracy węzłów. Newralgiczne punkty sieci połączone są systemem telemetrii z jednostką centralną dającą możliwość zdalnej kontroli i sterowania urządzeniami. Pogotowie Ciepłownicze dyżuruje 24 h/dobę.
W okresie letnim dział wykonuje sieci i przyłącza cieplne, produkuje, montuje i uruchamia nowe i zmodernizowane węzły cieplne.

 Eksploatacji sieci i węzłów Eksploatacji sieci i węzłów Eksploatacji sieci i węzłów
 Eksploatacji sieci i węzłów Eksploatacji sieci i węzłów Eksploatacji sieci i węzłów

Stacja kolejowa

Miejscem, gdzie często można spotkać ekipy MPEC jest stacja kolejowa. Tam następuje przeładunek miału węglowego z wagonów na samochody.003

Spotkania Edukacyjne

Swoją obecność zaznaczyliśmy również w V Spotkaniach Edukacyjnych organizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży.004