Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

P07. Stanowisko MPEC w sprawie imprez kulturalo - sportowych w Łomży

 

TYTUŁ lub treść PUBLIKACJI  DATA ŹRÓDŁO KOMENTARZ  MPEC 

 MPEC o pieniadzach na sponsoring nic nie powie ........

 pt. 22 marca

2013 roku

 portal

4lomza

Kliknij na link poniżej

Pełana treść stanowiska MPEC podana do wiadomosci mediom lokalnym

 Za honorowy patronat zapłacimy także w wodzie i cieple

 czw. 21 marca

2013 roku

 portal

4lomza

 jw.