Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Przerwa technologiczna_2015

Jak informowaliśmy wcześniej w poniedziałek 24 sierpnia o godz. 4.00  nastąpiło wyłączenie ciepłowni. Głównym powodem tej sytuacji jest konieczność wymiany zbiorczego kanału spalin i czopucha z uwagi na bardzo zły stan techniczny tych elementów. Praktycznie od początku istnienia obiektu (poczatek lat 80-tych ubiegłego wieku) czopuch i zbiorcze kanały spalin nie przechodziły gruntownego remontu. Prace zwiazane z wymianą kanałów spalin wykonuje specjalistyczna firma zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu.

Wg stanu na wtorek 25 sierpnia wykonano:

1. Usunięto izolację termiczną wraz z poszyciem zewnetrznym na większości powierzchni kanału zbiorczego

01 demontaz izolacji

 2. Zdemontowano czopuch i elementy kanału spalin łączące czopuch z odejsciami do kotłów K-5 i K-4

02 czopuch

02 demontaz czopucha03 wejscia k 4 K 5

W materiale wykorzystano zdjęcie pochodzące z portalu www.lomzynskie24.pl  (zdjęcie nr 2) - czopuch przed demonażem