Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Przerwa technologiczna 2015_1

Wymiana czopucha i kanałów spalin na ciepłowi (główna przyczyna przerwy w dostawie ciepłej wody) przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. We wtorek posadowiono nowy główny element - czopuch i dokonano wstepnego mocowania. Zasadnicze i bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacyjnego jest szczelne, twałe połączenie czopucha z ramą przykominową. Orientacyjne miejsce tego połaczenia  zaznaczono czerwona obwódką. Przygotowano kolejny element zbiorczego kanału spalin do montażu.

04 czopuch montaż

 05 element 02