Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Przerwa technologiczna_2015_2

Wymiana czopucha i kanałów spalin na ciepłowi przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W środę i czwartek posadowiono nowe elementy zbiorczego kanału spalin - kompensatory, trójnik, łacznik i dokonano ich wstępnego mocowania. Służby techniczne MPEC sp. z o.o. w Łomży przywiazują dużą uwagę do jakości połączeń poszczególnych elementów kanału. Są to bowiem zasadnicze i bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacyjnego fragmenty całości konstrukcji. Szczelne, twałe połączenia czopucha z ramą przykominową oraz połaczenia ze sobą wszystkich innych elementów kanału spalin. dają gwarancję długotrwałego i bezawaryjnego uzytkowania instalacji.  Przygotowano kolejne elementy zbiorczego kanału spalin do montażu. Zadanie wykonuje specjalistyczna firma zewnętrzna.

06 kompensatory trójnik08 element 07 element