Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Przerwa technologiczna_2015_3

Wg stanu na piątek 28 sierpnia posadowiono elementy planowane do montażu w I etapie. Trwa łączenie i uszczelnianie połączeń tych elementów. Służby techniczne MPEC sp. z o.o. w Łomży przywiązują dużą uwagę do jakości połączeń poszczególnych elementów kanału. Są to bowiem zasadnicze i bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacyjnego fragmenty całości konstrukcji. Szczelne, trwałe połączenia czopucha z ramą przykominową oraz połączenia ze sobą wszystkich innych elementów kanału spalin dają gwarancję długotrwałego i niezawodnego użytkowania instalacji. Zakończenie I etapu umożliwi uruchomienie jednego z kotłów K-4 lub K-5, co oznacza wznowienie dostawy ciepłej wody dla mieszkańców Łomży.

09 kolano10 kurtyna

Wymiana czopucha i kanałów spalin na ciepłowni  przebiega jak dotychczas zgodnie z harmonogramem ze wskazaniem na wyprzedzający przebieg prac.