Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Badanie ekogroszku i innych paliw

Laboratorium MPEC Sp. z o.o. w Łomży zbada jakość dostarczonej próbki paliwa - węgla, ekogroszku, biomasy. ....... więcej szczegółów   >>>