Mniej ciepła woda

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 sierpnia 2106 roku (piątek) w godz. 700 - 1700 może nastapić obniżenie parametrów ciepłej wody u Odbiorców korzystajacych z sieci ciepłowniczej MPEC Sp. z o.o. w Łomży. Taka sytuacja spowodowana będzie koniecznością przeprowadzenia rewizji (przeglądu) szczelności klap spalinowych układu odpylania ciepłowni. Przed dokonaniem rewizji i w jej trakcie żaden z kotłów ciepłowni nie może pracować, a kotły i kanały spalin muszą być wychłodzone. Obieg czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej będzie utrzymywany przez cały czas, jednak na skutek sukcesywnego odbioru ciepła, przy jednoczesnym braku zasilania, mogą wystapic trudności z uzyskaniem właściwej temperatury ciepłej wody, szczególnie w rejonach najbardziej oddalonych od ciepłowni.

Zarząd MPEC Sp. z o.o. przeprasza mieszkańców Łomży za ewentualne utrudnienia w korzystaniu z ciepłej wody

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej