Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Dni Otwarte Ciepłowni

Uprzejmie informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łomży organizuje Dni Otwarte Ciepłowni. Proces wytwarzania ciepła będzie można zobaczyć na Ciepłowni MPEC przy ul. Ciepłej 16 w dniach 17 i 18 października w godzinach od 9 do 13. Dni Otwarte będą również okazją do zwrócenia uwagi na problem tzw. niskiej emisji i jej wpływu na komfort życia  i zdrowie mieszkańców Łomży.

W programie  m.in.:

  1. Ogólne wprowadzenie i podstawowe zasady związane z przestrzeganiem warunków BHP na terenie Ciepłowni.
  2. Paliwo – właściwości, źródła zaopatrzenia, transport i składowanie, podawanie do kotłów.
  3. Nośnik ciepła – źródło wody, uzdatnianie wody, cel uzdatniania.
  4. Zasilanie ciepłowni w energię elektryczną.
  5. Laboratorium – zakres analiz, sprzęt do analiz.
  6. Ciepłownia – sterownia z systemem monitoringu, tabela regulacyjna, praca kotłów, pompownia, układy odżużlania i odpylania.
  7. Skrótowe omówienie tematyki niskiej emisji w ramach ogólnopolskiej akcji „Misja – emisja”.

Organizator przewiduje wstęp na teren obiektu w grupach ok. 15 osobowych o godz. 9, 10, 11, 12 w Dniach Otwartych Ciepłowni.

Symboliczne otwarcie bramy obiektu nastąpi 17 października (piątek) o godz. 9.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY