Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

P17. Zawady Przedmiescie wciąż nieopłacalne dla MPEC-u

 

TYTUŁ lub treść PUBLIKACJI  DATA ŹRÓDŁO KOMENTARZ  MPEC 

Zawady Przedmiescie wciąż nieopłacalne - wiecej >>

pon. 27 stycznia 2014

 portal superlomza.pl

 Odpowiedź Prezydenta m. Łomża na interpelację Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Pana Witolda Chludzińskiego str. 3.

czytaj więcej >>