Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

P19. Cieplej znaczy oszczędniej

 

TYTUŁ lub treść PUBLIKACJI  DATA ŹRÓDŁO KOMENTARZ  MPEC 

Cieplej znaczy oszczędniej - wiecej >>

wt. 11 lutego 2014

 Tygodnik Narew Extra

 

 Cieplej znaczy oszczędniej - więcej >>

 czwartek, 13.02.2014 09:20

Narew Redakcja

 

Rachunki powinny być niższe ..... - więcej >>

 pn. 17 lutego 2014

 portal mylomza