Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

P21. Plan finansowo - rzeczowy MPEC na 2014 rok

 

TYTUŁ lub treść PUBLIKACJI  DATA ŹRÓDŁO KOMENTARZ  MPEC 

Prezydent zatwierdził Plan finansowo rzeczowy MPEC na 2014 rok - więcej >>

 piątek, 14.02.2014 13:03

Narew Redakcja

 

 W tym roku bez podwyżki cen ciepła, ............. więcej >>

 piątek, 14 lutego 2014 11:31

 portal mylomza

 

 To będzie pracowity rok dla MPEC .......... - więcej >>

 piątek, 14 lutego 2014

 portal lomza