Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

P36. Nowa Taryfa dla Ciepła

 

TYTUŁ lub treść PUBLIKACJI  DATA ŹRÓDŁO KOMENTARZ  MPEC 

Od sierpnia 2014 nizsze ceny za ciepło - więcej >>

2014-07-18 09:01

UM Łomża    portal www.lomza.pl

 

 Mniej zaplacimy za cieplo   - wiecej>>

 2014-07-18

 portal internetowy www.mylomza.pl