Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

P40. Dni Otwarte Ciepłowni Miejskiej

 

TYTUŁ lub treść PUBLIKACJI  DATA ŹRÓDŁO KOMENTARZ  MPEC 

Łomżyniacy zwiedzili miejską ciepłownię  >>

21.10.2014 07:04, Autor: gak

portal mylomza.pl

 

 "Ciepło, cieplej ............." w Łomży >>

 20.10.2014

www.misja-emisja.pl

 

 Dni Otwarte Ciepłowni w Łomży >>

 06.11.2014 redakcja-IGCP

www.igcp.org.pl/node/41829

 

Czym żyje Izba - IV Spotkania Środowiskowo - Integracyjne POIIB  ..................... >>

Biuletyn nr 4/2014

www.pdl.piib.org.pl/biuletyn/2014-4.pdf

 

 Dni Otwarte 2014_podsumowanie 

 2014.10.20

 MPEC Sp. z o.o. w Łomzy