Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

P44. Nowa XIV Taryfa dla ciepła

 

TYTUŁ lub treść PUBLIKACJI  DATA ŹRÓDŁO KOMENTARZ  MPEC 

Miejskie ciepło w niższej cenie

13.07.2015

portal 4lomza.pl

 

Nowa taryfa dla ciepła dla MPEC sp. z o.o. w Łomży 

 13.07.2015

http://www.lomza.pl/index.php?wiad=4521

 

Od sierpnia niższe ceny za energię cieplną w Łomży

13.07.2015

http://lomzynskie24.pl/2015/07/od-sierpnia-nizsze-ceny-ciepla-z-mpec-u-w-lomzy/

 

Łomżyński MPEC - trochę tańsze ciepło

13.07.2015

portal narew.info.pl