Loading color scheme

Dni otwarte

"Dni Otwarte" w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. stały się tradycją. Co roku cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Łomży. Wśród zwiedzających są zorganizowane grupy uczniowskie z łomżyńskich szkół, jak również grupy niezorganizowane złożone z mieszkańców Łomży zainteresowanych tematem wytwarzania ciepła i jego dostarczania do Odbiorców.

Zwiedzający mogą zobaczyć pracę kotłów i innych urządzeń współpracujących np. układów oczyszczania spalin, układów odżużlania i transportu żużla. Poznają podstawowe zasady i postępowanie związane z przestrzeganiem warunków BHP i p.poż. na terenie ciepłowni. Wykwalifikowani pracownicy ciepłowni na każdym etapie wszystko wyjaśniają, udzielają również odpowiedzi na zadawane pytania. Dostępne jest także laboratorium, w którym wykonywane są badania paliw stałych i analizy wody przygotowywanej w stacji uzdatniania. Zwiedzający mogą zapoznać się z systemem zarządzania, monitorowania i kontroli procesami technologicznymi w ciepłowni. Dodatkową atrakcją jest możliwość zajrzenia do wnętrza rozpalonego kotła. 

MPEC Sp. z o.o. w Łomży edukuje i inwestuje.