Loading color scheme

Przesyłanie energii cieplnej

Sieć ciepłownicza

siec1

Sieć cieplna miasta Łomża zasilana jest z jednego źródła ciepła. Sieć cieplna magistralna pracuje w układzie pierścieniowo – promieniowym.
Zakres średnic rurociągów: DN 25 ÷ DN 600.
Pojemność zładu miejskiej sieci cieplnej wynosi 5967 m3
Łączna długość sieci wysokich parametrów wynosi 76,54 km, w tym:

  • sieć magistralna  - 20,5 km
  • rozdzielcza - 30,14 km
  • przyłącza - 25,9 km

Sieć wykonana jest w technologii kanałowej oraz w technologii rur preizolowanych.
Sieć cieplna preizolowana o długości 58,3 km stanowi 76,1% całkowitej długości sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów.

Węzły cieplne

wezel basenW miejskim systemie ciepłowniczym pracuje 841 węzłów cieplnych. Są to węzły wymiennikowe. Węzły jednofunkcyjne centralnego ogrzewania, pracujące wyłącznie w sezonie grzewczym, w ilości 136 sztuk stanowią 16% wszystkich węzłów. Węzły ciepłownicze wyposażone są w urządzenia automatycznej regulacji zapewniające prawidłowe wykorzystanie energii cieplnej dostarczanej do sieci, rozdzielanie nośnika energii cieplnej z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych odbiorców oraz zapewnienie parametrów pracy instalacji odbiorczych w celu dotrzymania standardów jakościowych i warunków umownych. Rejestracja ilości dostarczonego ciepła do węzłów cieplnych następuje w urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych.
Struktura własnościowa węzłów cieplnych przedstawia się następująco:

  • węzły cieplne własne - 443 szt.
  • w tym: węzły grupowe - 29 szt.
  • węzły cieplne obce - 398 szt.

Razem węzłów pracująch w systemie jest 841 szt.