Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

e-faktura

 Obecnie MPEC Sp. z o.o. w Łomży wysyła drogą elektroniczną ok. 30% faktur za energię cieplną. Każdy odbiorca dotychczas posługujący się wersję papierową dokumentu rozliczeniowego, może w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie tego dokumentu na wersję elektroniczną. Wystarczy złożyć w MPEC Sp. z o.o. w Łomży stosowne oświadczenie  (do pobrania tutaj).  E-faktura, to  dokument elektroniczny mający cechy faktury. Za pomocą e-faktury można rozliczać się tak samo jak przy użyciu faktury tradycyjnej, papierowej.

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2010 roku (sygn. I FSK 1444/09) faktura przesłana w formie elektronicznej, a następnie wydrukowana u odbiorcy nadal może być traktowana jako faktura tradycyjna i nie musi spełniać wymagań dla faktury elektronicznej.

Stosowanie e-faktury ma wiele zalet:

  • oszczędność – w porównaniu z tradycyjną fakturą odpadają koszty przesyłki pocztowej,
  • terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłki – w porównaniu z tradycyjną fakturą znika ryzyko niedostarczenia faktury,
  • wygoda przechowywania – faktura elektroniczna nie zajmuje tyle miejsca co faktura papierowa, poza tym można ją przejrzeć w dowolnej chwili.

Podstawowym warunkiem stosowania faktur w formie elektronicznej jest uzyskanie wcześniejszej akceptacji od kontrahentów. Wystawianie i przesyłanie e-faktur można rozpocząć następnego dnia po dokonaniu akceptacji przez Odbiorcę. Z akceptacją e-faktur ściśle wiąże się też utrata prawa do ich wystawiania. MPEC Sp. z o.o. w Łomży traci prawo do stosowania faktur elektronicznych (w przypadku cofnięcia akceptacji przez Odbiorcę faktury) od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od Odbiorcy o wycofaniu akceptacji.

Faktury elektroniczne można korygować i wystawiać ich duplikaty. Powinny mieć one co do zasady formę elektroniczną. Wyjątkowo w przypadku przeszkód formalnych lub technicznych, uniemożliwiających wystawienie i wysłanie tych dokumentów w formie elektronicznej, dopuszcza się wystawienie dokumentu papierowego (na przykład gdy Odbiorca cofnie akceptację).

Adres konta e-mail z którego będziemy wysyłać faktury to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Adres ten służy tylko i wyłącznie do wysyłania faktur przez nasze przedsiębiorstwo, zaś adres do korespondencji elektronicznej pozostaje bez zmian tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Zachęcamy naszych Odbiorców do korzystania z tej nowoczesnej formy dokumentu rozliczeniowego.

Wystarczy wypełnić poniższy załącznik i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki