Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Przelicz sam

Analiza kosztów energii cieplnej z różnych źródełZałożenia:

Rodzaj Źródła ciepła jm Cena jednostkowa brutto Kaloryczność paliwa Sprawność instalacji
Ciepło sieciowe GJ Zależy od mocy zamówionej 1 GJ / GJ 100%
Kocioł olejowy litr 36,5 MJ / litr 85%
Kocioł gazowy m3 39,5 MJ / m3 85%
Kocioł na drewno mp 8 GJ / mp 70%
Kocioł na pellet kg 18 MJ / kg 70%

Ilość energii w roku (taka sama dla wszystkich mediów) GJ

Opłaty MPEC Olej opałowy Gaz ziemny Drewno - brzoza Pellets
Opłata brutto w roku
Roczna opłata brutto w przypadku nieodpłatnego przekazania węzła na majątek MPEC

Uwagi:

  1. Opłaty są wartościami szacowanymi wyliczonymi na podstawie kaloryczności paliwa wg cen aktualnych na 01 września 2016 roku. Cenę gazu przyjęto wg Grupy W-3.6 PSG sp. z o.o.
  2. Powyższe wartości nie stanowią oferty MPEC sp. z o.o. w Łomży w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.