Taryfy - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Taryfy dla ciepła

XV Taryfa dla Ciepła   - obowiązuje od 01 września 2016 roku                                                                                                 

 Przepisy ustawy Prawo Energetyczne dotyczące Taryf dla Ciepła.

 Taryfa dla ciepła_2015

Taryfa 01.01.2018